Loading…

FAQ

Wat zijn de voordelen van een abonnement?

Je betaalt voor elk nummer sowieso minder dan in de winkel, je ontvangt je magazine voor het in de winkel ligt en je bent zeker dat je geen enkel nummer moet missen voor de periode van je abonnement. Indien je een abonnement met geschenk kiest (zie volgende vragen) dan krijg je bovendien een spiksplinternieuwe game cadeau. Kijk op de abonnementenpagina van deze website of check de abonnementenpagina in het magazine om te weten welke abonnementenacties geldig zijn. Abonnementen zonder geschenk zijn altijd geldig. Een jaarabonnement met geschenk is beperkt geldig. Het geschenk verschilt immers van maand tot maand, maar het is meestal een spiksplinternieuwe game voor de PS3. Een game die in de winkel makkelijk tot €65 kost. Je doet dus heel wat euro’s voordeel met een jaarabonnement met geschenk. Om te weten welk geschenk je krijgt en wat het abonnement kost, check je best altijd eerst de geldende abonnementenactie en moet je ervoor zorgen dat je je aanvraag indient voor de vervaldatum van de geldende abonnementenactie.

Hoe vraag ik een abonnement aan?

Via de e-mailadressen op de abonnementenpagina van deze website, maar het kan ook via het magazine of telefonisch. Check onze abonnementenpagina in het magazine, vul de strook in blokletters in, knip ze uit en stuur ze op naar onze abonnementendienst in Nederland als je in Nederland woont of naar onze abonnementendienst in Vlaanderen als je in Vlaanderen woont. De adressen vind je terug in ons magazine. Bellen kan ook. Voor België en Nederland: +32 (0)9/369.31.73. Bellen kan tijdens kantooruren (van 9 tot 17u). Indien je per ongeluk dubbel intekent (bijvoorbeeld zowel via telefoon als via de strook in het magazine), dan wordt uiteraard slechts 1 intekening in aanmerking genomen om te vermijden dat je dubbel moet betalen.

Hoe betaal ik mijn abonnement?

Voor België via overschrijving die je wordt toegestuurd na ontvangst van de strook of rechtstreeks op onze rekening 001-4994955-16, met in de mededeling: Nieuw abo OPM optie 1, 2, 3 OF 4 OF via domiciliëring. Voor Nederland via internationale overschrijving door gebruik te maken van volgende codes: IBAN: BE72 0014 9949 5516, BIC: GEBABEBB, met in de mededeling: Nieuw abo OPM optie 1, 2, 3 OF 4. Woon je in het buitenland, dan kan je ook een abonnement afsluiten, maar dan moet je wel bijkomende verzendingskosten betalen. Neem in dat geval best eerst contact op met onze abonnementendienst.

Waarom moet ik een document van jullie website downloaden als ik wil betalen via domiciliëring (enkel Vlaanderen)? Waar kan ik dat document downloaden?

Als je wilt betalen via domiciliëring (enkel voor Vlaanderen) moet je naast je inschrijving bij onze abonnementendienst inderdaad ook nog een speciaal document invullen en ondertekenen. Alleen met dit document krijgt onze abonnementendienst de toelating om je domiciliëring te activeren. Je kan het document downloaden. Print het document af, vul het in en bezorg het aan je bank.

Waarom moeten mijn ouders hun handtekening zetten als ik een abonnement wil afsluiten?

De wet verplicht ons om de handtekening van de ouders te vragen als je nog geen 18 jaar bent. Sorry voor het ongemak, maar we kunnen hier niets aan doen. Liegen over je leeftijd is trouwens bij wet verboden én strafbaar.

Ik zag een oud magazine liggen bij de tandarts. Mag ik het inschrijvingsformulier uit dat nummer gebruiken?

We raden je af om inschrijvingsformulieren uit oude magazines te gebruiken omdat die abonnementenacties met geschenk niet meer geldig zijn. We kunnen je de levering van de geschenken gekoppeld aan oude abonnementenacties immers niet meer garanderen. Gebruik dus altijd het meest recente abonnementenformulier. Gebruik je toch een oud inschrijvingsformulier voor een actie met geschenk dan zullen we je de geldende abonnementenactie met geschenk aanbieden.

Waarom zijn de abonnementenacties met geschenk beperkt in tijd en in voorraad?

In de meeste gevallen is de voorraad van de geschenken helaas gelimiteerd. Dit dwingt ons ertoe de abonnementenacties in tijd en in voorraad te beperken. Zodra een bepaalde abonnementenactie niet meer beschikbaar is, brengen we je daarvan op de hoogte en dan mag je, als je dat wenst, je intekening annuleren of kiezen voor het geschenk van de op dat moment geldende abonnementenactie. Wachten op geschenken van nog latere abonnementenacties is helaas niet mogelijk.

Wat als ik mij te laat inschrijf voor de geldende abonnementenactie?

De abonnementendienst checkt de datum van je aanvraag met de e-maildatum, de telefoondatum of de emaildatum van je intekening. Komt je aanvraag later dan de einddatum van de abonnementenactie waarvoor jij je inschreef, dan krijg je het geschenk van de abonnementenactie die volgt op de actie waarvoor jij je inschreef. Ook moeten wij voor het vervallen van de actie in het bezit zijn van je betaling. Is dit niet het geval, dan krijg je het geschenk van de op dat moment lopende abonnementenactie. Wachten op geschenken van nog latere abonnementenacties is helaas niet mogelijk.

Wat als het geschenk van de abonnementenactie waarvoor ik mij inschreef niet meer in voorraad is?

Als je geschenk nog bijbesteld kan worden, dan doen we dat zo snel mogelijk. Als je geschenk niet meer bijbesteld kan worden, dan neemt de abonnementendienst contact met je op om je een alternatief geschenk voor te stellen. In de meeste gevallen is dat alternatief het geschenk van de abonnementenactie die volgt op de actie waarvoor jij je inschreef. Indien je niet akkoord gaat met het aangeboden alternatief, kan je je abonnementsaanvraag annuleren. Wachten op geschenken van latere abonnementenacties is helaas niet mogelijk.

Wanneer ontvang ik mijn geschenk?

Sowieso pas als het geschenk op voorraad is en pas na ontvangst én verwerking van je betaling. Hoe sneller je betaalt, hoe sneller je geschenk jouw richting uitkomt. Bij extreem laattijdige betaling, ettelijke weken na ontvangst van het eerste betaalformulier, kunnen wij de levering van je originele geschenk helaas niet meer garanderen. Je originele geschenk wordt in dat geval na ontvangst van betaling vervangen door een evenwaardig geschenk waartegen geen beroep aangetekend kan worden. Als we je betaling ontvangen hebben en je geschenk is op voorraad, dan wordt je geschenk zo snel mogelijk opgestuurd. Als je geschenk uit voorraad is op het moment dat we je betaling ontvangen, dan wordt je geschenk bijbesteld. Ook dat doen we zo snel mogelijk, maar we zijn helaas afhankelijk van de voorraden van onze leveranciers. Als ook zij geen voorraad meer hebben, dan is het wachten tot je geschenk opnieuw wordt aangemaakt. Dat kan best even duren. In het allerslechtste geval is je geschenk helemaal niet meer leverbaar. Dan krijg je het geschenk van de op dat moment geldende abonnementenactie. Wachten op geschenken van nog latere abonnementenacties is helaas niet mogelijk.

Waarom zit mijn geschenk niet in de originele winkelverpakking?

In sommige gevallen is het mogelijk dat wij geschenken zonder originele winkelverpakking aanbieden. Meestal is dit een gevolg van voorraadproblemen waar wij geen vat op hebben. Het gaat echter altijd om een volledige game.

Waarom krijg ik geen (Nederlandstalige) handleiding?

In sommige gevallen is het mogelijk dat wij geschenken zonder Nederlandstalige handleiding aanbieden, soms is er zelfs helemaal geen handleiding. Meestal is dit een gevolg van voorraadproblemen waar wij geen vat op hebben. Het gaat echter altijd om een volledige game. Op het internet vind je meestal uitgebreide en overzichtelijke Engelstalige handleidingen voor de meeste nieuwe games.

Mijn geschenk doet het niet, wat nu gedaan?

Bel even met onze abonnementendienst en leg je probleem uit. Als blijkt dat er echt een defect is aan je geschenk, dan mag je het terugsturen. Na ontvangst van je defecte geschenk zal onze abonnementendienst je een nieuw exemplaar toezenden. Indien je geschenk niet meer voorradig is, dan dien je te wachten op de bijlevering. Indien je geschenk niet meer bijbesteld kan worden, dan bieden we je een evenwaardig alternatief aan.

Wanneer krijg ik mijn eerste nummer?

Je abonnement start met het eerste nummer dat volgt op ontvangst en verwerking van je betaling. Je kan de datum ook telefonisch of via e-mail opvragen bij onze abonnementendienst. Het hangt allemaal af van de datum waarop wij je betaling ontvangen en invoeren ons systeem. Om wachttijden te vermijden, raden we je aan om je binnen twee weken na verschijning van het recentste nummer in te schrijven.

Hoe weet ik of mijn abonnement met het eerstvolgende nummer begint of niet?

Je kan de datum telefonisch of via e-mail opvragen bij onze abonnementendienst.

Mag ik het nummer dat ik via mijn abonnement niet kreeg toch nog gewoon in de winkel gaan kopen?

Tuurlijk. De betaling van je abonnement begint sowieso pas te lopen bij het eerste nummer dat je daadwerkelijk in de bus ontvangt. Je betaalt niet voor een nummer dat je niet krijgt.

Waarom krijg ik een tweede brief met vraag tot betaling, zonder magazine?

Je krijgt na je aanvraag tot abonnement altijd je eerste nummer en een betaalformulier, behalve als je betaalt met incasso (enkel voor Nederland) of via domiciliëring (enkel voor Vlaanderen) ontvang je geen betaalformulier. Als we je betaling niet binnen een bepaalde termijn ontvangen, krijg je een herinnering tot betaling zonder nummer (als de incassering of domiciliëring niet lukte, krijg je op dat moment een acceptgiro of een overschrijving toegestuurd). Die betalingsherinnering is dus die brief. Je abonnement is op dat moment gestaakt, dat wil zeggen dat je geen magazines meer ontvangt tot je betaling in orde is. Vergeet niet dat je je geschenk sowieso pas ontvangt na ontvangst van betaling. Vergeet ook niet dat bij extreem laattijdige betaling, ettelijke weken na ontvangst van het eerste betaalformulier, wij de levering van je originele geschenk helaas niet meer kunnen garanderen. Je originele geschenk wordt in dat geval na betaling vervangen door een evenwaardig geschenk waartegen geen beroep aangetekend kan worden.

Waarom krijgt mijn buur zijn magazine(s) eerder dan mij

Onze abonnementen worden geleverd door de Belgische en de Nederlandse postdiensten. We hebben goede afspraken met hen waardoor in principe al onze abonnees hun magazines ten laatste op de dag van verschijning in de winkel moeten ontvangen. Helaas zijn wij niet verantwoordelijk voor de postbedeling in jouw regio of straat. Het zou dus kunnen dat jouw magazine later toekomt. Mocht dit elke maand opnieuw het geval zijn, loop dan best even langs bij je lokaal postkantoor of bel met onze abonnementendienst.

Waarom krijg ik de zomerspecial niet?

De zomerspecial is een speciale editie van ons magazine die enkel verkrijgbaar is in de winkel en die dus geen deel uitmaakt van een abonnement, noch van een halfjaar- noch van een jaarabonnement met of zonder geschenk. Een jaarabonnement telt zo bijvoorbeeld 11 nummers voor 12 maanden. Je betaalt echter ook maar 11 nummers.

Kan ik mijn abonnement verlengen met geschenk?

Verlengen met geschenk is mogelijk. Je kan als je optie 1 (vb.: 11 x OPM (1 jaar) + 11 x PS3 Blu-ray + actiegame (€75.95)) of optie 3 (vb.: 11 x OPM (1 jaar) + actiegame (€59.95)) neemt je abonnement verlengen met geschenk. Dit is mogelijk omdat de prijs van de game verrekend zit in de abonnementsprijs.

Stopt mijn abonnement automatisch?

Indien je niet reageert op ons voorstel tot verlenging, dan stopt je abonnement automatisch. Bij domiciliëring (enkel voor Vlaanderen) wordt je abonnement pas stopgezet indien je jouw domiciliëring stopzet bij je financiële instelling. Zij brengen ons daarvan dan op de hoogte.

Waar kan ik met andere vragen over abonnementen terecht?

Bij onze abonnementendienst. Voor België en Nederland draai je +32 (0)9/369.31.73. Bellen kan tijdens kantooruren (tussen 9 en 17u). Je kan ook mailen via de abonnementenpagina op deze website.

Waarom duurt het soms even voor ik antwoord krijg van de abonnementendienst?

De abonnementendienst is naast ons magazine ook verantwoordelijk voor heel wat andere magazines. Het zou kunnen dat hun werklast op bepaalde momenten zo hoog is dat ze niet in staat zijn om je snel van antwoord te dienen. Onze abonnementendienst doet er echter alles aan om zo snel mogelijk te reageren en je verder te helpen.

Graag alle voorwaarden en belangrijkste elementen op een rijtje aub.

Oké, here it goes!

  • Abonnementenacties met geschenk zijn geldig in Vlaanderen en Nederland voor beperkte duur en zolang de voorraad strekt.
  • Het is mogelijk om je abonnement te verlengen met geschenk.
  • Als je wil betalen via domiciliëring (enkel voor Vlaanderen) moet je naast je inschrijving bij onze abonnementendienst ook nog een speciaal document invullen en ondertekenen, je kan dat document op onze abonnementenpagina downloaden.
  • Je geschenk wordt apart verstuurd en is meestal een spiksplinternieuwe game ? je geschenk wordt pas verstuurd zodra beschikbaar voor verzending en na ontvangst van betaling.
  • Je geschenk komt te vervallen bij zeer laattijdige betaling en wordt dan vervangen door een evenwaardig geschenk ? winkelverpakking en handleiding van je geschenk kunnen soms ontbreken.
  • Wij zijn niet verantwoordelijk voor lange wachttijden voor je je geschenk ontvangt.
  • Bij domiciliëring (enkel voor Vlaanderen) wordt je abonnement automatisch verlengd aan het op dat moment geldend tarief voor een jaarabonnement zonder geschenk, je kan het abonnementsgeld echter herroepen tot vier weken na de inning. Je abonnement wordt dan meteen stopgezet ? indien je met overschrijving betaalde (enkel voor Vlaanderen) en je reageert niet op ons voorstel tot verlenging, dan stopt je abonnement automatisch.